Diensten

Professionaliteit

Bij WA staat professionaliteit hoog in het vaandel en gaat daarom modern te werk. Zij maakt gebruik van de diensten van aannemers voor de uitvoering van haar werkzaamheden en functioneert als opdrachtgever en supervisor. Tevens heeft zij deskundige hulp aangetrokken in de vorm van consultants (ingenieurbureau’s). De aannemers worden ingezet middels openbare aanbestedingen.

Onderhoud en Beheer van wegen

Maaiprojecten

Aanpak van Wegverzakkingen


Onderhoud en beheer van Rotondes

Analysis

Beheer en onderhoud van Bruggen

Vervanging Wegmeubilair


Plaatsing KM Stickers

Opschonen van sloten