Reorganisatie


Met de komst van direkteur Grasella Jozefzoon, die vanaf 15 juli 2018 officiëel de scepter zwaait bij Wegenautoriteit (WA), is geleidelijk aan een aanvang gemaakt met een reorganisatieproces. Deze fase van verandering binnen het bedrijf heeft als doel herstructurering en transparantie teweeg te brengen en daarnaast secuur en op professionele wijze invulling te geven aan haar uit te voeren taken, die zijn opgenomen in de wet van 1995. Met het oog op dit veranderingsproces zijn er afdelingen opgezet die ondersteunend functioneren en zeker van belang zijn voor de herstructurering van Wegenautoriteit. Zo werd de afdeling Public Relations per ingaande 1 april officiëel bemand en in gebruik genomen. Deze draagt de zorg voor het door communiceren van de activiteiten, projecten, uitvoering en doelstellingen van Wegenautoriteit middels publicaties in de vorm van kwartaalbladen, weekkranten, brochures, reclame-/televisiespotjes en informatieve programma’s etc.

Voorts is WA controleerbaar. Behalve toezicht vanuit de Raad op de autoriteit, is de afdeling Interne Controle ingesteld om controle uit te oefenen op het financiëel beleid/gebeuren van het bedrijf. De afdeling Project Administratie welke onderdeel was van de afdeling Financiële Administratie is momenteel gescheiden, om zo een beter overzicht te hebben tussen de twee branches. Ook is een Juridische afdeling opgezet. Het is mogelijk dat in de relatie opdrachtgever en aannemer er miscommunicaties ontstaan. Maar bij zodanige geschillen tussen opdrachtgever en aannemers is voor een vlotte afhandelijk van zulks een juridische afdeling zeker van belang. De direkteur van WA hoopt met de in gebruikname van toegevoegde afdelingen ‘kinderziektes’ (ruis) op zowel intern als extern gebied, uit de wereld te helpen.