GeschiedenisMet een ‘visability studie wegenautoriteit’ op het Ministerie van Openbare Werken…daar begon het allemaal . In 1993 werd een werkgroep geinstalleerd die in eerste instantie op administratieve wijze te werk ging. Na een groot workshop en het samenvatten van een wetsvoorstel door een ingenieursbureau, werd de eerste missieve waarin toestemming door de Raad van Ministers voor de opzet van een wegenautoriteit stond aangegeven, toegekomen aan de werkgroep. Van daaruit werd de draagvlak opgebouwd voor Wegenautoriteit. In 1995 werd de wet daartoe goedgekeurd. In 1998 werd onder supervisie van de toenmalige president van de Republiek van Suriname dhr. Jules Wijdenbosch opdracht gegeven voor opzet, waarbij de eerste werkzaamheden van WA onder bewind van de president commissaris dhr. Drs. Henry Leendert Blinker van start gingen.

De eerste formele direkteur van WA was Robby Goedhart die in het jaar (2000) krachten aantrok voor de uitvoering van werkzaamheden bij pilotprojecten. De proefperiode duurde ruim een jaar. De officiële oprichtingsdatum van WA is naar aanleiding hiervan gesteld op 2 juli 2001. Daarna volgde dhr. Nankoemar Ragoenath, gepensioneerde directeur van OW. Zijn opvolger werd dhr. Ramkalup die ook formeel werd aangesteld als directeur, dan dhr. Neo Norden idem formele directeur en thans de eerste vrouwelijke directeur Mvr. Grasella Jozefzoon.