Wie

Het begin van Wegenautoriteit

Wegenautoriteit werd in 1995 middels de wet in het leven geroepen. In het prille begin van Wegenautoriteit werden de taken die in die wet zijn opgenomen, uitgezet en gespecificeerd in werkzaamheden. Uit die uiteenzetting in de periode van 1995 tot en met 2001 vloeide voort, een Raad van Toezicht, een directeur en de organisatie Wegenautoriteit . Na deze periode ging zij aan de slag met pilotprojecten om werkervaring op te doen.

Thans onderhoudt en beheert Wegenautoriteit 859,79 km aan Primaire wegen. De werkzaamheden van Wegenautoriteit worden onderverdeeld in; het onderhoud van de primaire wegen in en buiten Paramaribo. Voorts het onderhoud van bermen en daarnaast bruggen die in verbinding staan met de primaire wegen, duikers, verkeersvoorzieningen, wegmeubulair, ondergrondse infrastructuur en alle andere werkzaamheden die vallen binnen de taken van de wet ingesteld in 1995.

Wat motiveert ons

Wegenautoriteit (WA) heeft als doel weggebruikers in Suriname te voorzien van optimale, passabele en veilige wegen middels planning, beheer en onderhoud. 

Een door de burger gedragen en gefinancierde organisatie die zich richt op het beheren en onderhouden van de primaire wegen en oeververbindingen en het adviseren van de regering inzake herstel en onderhoud van wegen en vaste oeververbindingen daarin.

Aan de hand van haar taken op professionele en transparante wijze iedere weggebruiker/burger te voorzien van begaanbare wegen, waarbij een duidelijke verandering waar te nemen is aan de weginfrastructuur. Daarnaast middels communicatieve hulpmiddelen de samenleving bewust te maken van haar gedeelde verantwoordelijkheid.

Wie doen het werk

De adelingen van Wegenautoriteitworden zijn onderverdeeld in; Secretariaat, Receptie/Telefoniste, Expeditie, Finaciëel, Human Resources, Interieur verzorging, Juridisch, Planning, Project Administratie, Uitvoering, Public Relations en ICT.

Het personeelsbestand van Wegenautoriteit beslaat momenteel 40 medewerkers. Voorts geschiedt de controle uitgeoefend op de autoriteit door de Raad van Toezicht en houdt zij tevens toezicht op het bestuur van de autoriteit. Deze raad bestaat momenteel uit 7 leden, die voor drie jaar benoemd zijn door de Minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C), na goedkeuring van de Raad van Ministers. De leden worden niet alleen uit de publieke (overheid) maar ook uit de private sector geworven. Op deze wijze worden de burgers ook vertegenwoordigd binnen de raad.