Derde fase Maaiproject succesvol

De derde fase van het Maaiproject is op donderdag 19 juni 2019 van start gegaan. Zoals de voorgaande fases is het nu ook de taak van de gecontracteerde ondernemers om de bermen, sloten en bruggen op te schonen. Hierbij wordt er gemaaid, het gras opgeharkt & afgevoerd. Ook het zwerfvuil en andere vrijgekomen materiaal worden opgeruimd. De derde fase van het Maaiproject duurt tot en met 02 juli.